Rekrytering

Rekrytering för optimal matchning

Med en direktrekrytering står XLNT Talent för hela processen från behovsanalys till presentation av slutkandidater och uppföljning vid avslutad rekrytering. I rekrytering ingår:

  • Möte med en rekryteringskonsult med behovsanalys och genomgång av kravprofil
  • Annonsering av tjänsten via de ledande jobsiterna på marknaden 
  • Digitala lösningar via AI som hjälper oss att bredda sökandet samt hitta passiva jobbsökanden
  • Search
  • Telefonintervjuer, djupintervjuer och referenstagning
  • Urval av de djupintervjuade kandidater som matchar kravprofilen
  • Personlighets- och kapacitetstester
  • Kvalitetsgaranti
  • Uppföljning 

När passar det bäst med direktrekrytering? 

När du tar hjälp av XLNT Talent för att direktrekrytera passar det när behovet av personal är långsiktigt. Ofta saknar man den tid som krävs för att genomföra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och har oftast inte heller alla de förutsättningar som behövs. 

Våra rekryteringskonsulter hjälper dig och ditt företag genom hela processen, från kravprofil till anställning med täta uppföljningar och långa garantier.

Direktrekrytering

THE XLNT WAY™

Fyra avgörande huvudområden för att säkerhetsställa den bästa medarbetaren.

Tidigare levererade resultat

Tidigare levererade resultat

I CV och personligt brev ska det framgå vilka resultat man har gjort på sina tidigare anställningar, det vill säga vilka positiva avtryck har man gjort hos tidigare arbetsgivare.

Positiva egenskaper

Egenskaper som bidrar positivt

Vilka positiva egenskaper kan kandidaten bidra med till sin nya arbetsgivare och den aktuella tjänsten. Kandidaten skall ge energi och inte ta energi. Egenskaper är en av anledningarna till att man lyckats leverera resultat.

Motivation

Motivation slår klass nio gånger av tio

Vad är det som motiverar och utmanar kandidaten i den aktuella tjänsten för att kunna leverera ett bra resultat. En bra matchning ökar möjligheten väsentligt till en lyckad rekrytering. Motivation slår klass nio gånger av tio.

Kunskap och kompetens

Rätt kunskap och kompetens

Vi bedömer om kandidaten har rätt kunskap och kompetens för den aktuella tjänsten. När våra rekryteringskonsulter kan bocka av samtliga fyra områdena samt att kandidaten ligger rätt mot kravprofilen så presenterar vi kandidaten för uppdragsgivaren.