Bemanning

Konsultlösningar

Behöver ni utöka personalstyrkan för att möta en expansion, oväntad vakans, eller ett ökat leveranstryck? Vi har lösningar för kompetensförsörjningen på lång och kort sikt. 
 
När ni tar hjälp av XLNT Talent för att hyra in personal får ni en smidig, enkel och kvalitetssäkrad lösning. Vi sköter hela rekryteringsprocessen och hyr ut kompetenta konsulter som hjälper verksamheten att vara flexibel och bemöta kundernas behov.  
 
XLNT har arbetsgivaransvaret för våra konsulter. Vi har löpande kontakt med både dig och konsulten, allt för att kvalitetssäkra och säkerställa att både kund och konsult är nöjda. 
 
Administration, arbetsgivaravgifter och eventuella sjuklöner står XLNT för, du som kund betalar enbart för arbetade timmar.

Hyr-köp

När du vet att du behöver förstärka personalstyrkan men är osäker hur länge behovet kommer fortgå, då är hyr-köp den bästa lämpade lösningen. 
 
Det innebär att du hyr först – och rekryterar sen. Efter den förutbestämda tiden av inhyrning kan du kostnadsfritt rekrytera över konsulten.  
 
Hyr-köp är också en bra och smidig lösning när det kommer till en riskfri rekrytering. Vi står för hela rekryteringsprocessen och bidrar med kunskap och stöd till både kund och konsult under hela uppdraget.

Bemanning: Hyr-köp